De kleine kazematten

De kleine kazematten,

Het heeft heel wat voet in de aarde om de stadsmuur een gezicht te geven. En er is ook heel veel over geschreven en bedacht. Ons dagblad de Gelderlander heeft er uitbundig over geschreven en #Haggeman legt zijn oor overal te luister.  Maar waar in Bronkhorst onlangs werd gefluisterd om het fundament van hun stadsmuur deels zichtbaar te maken en een belangrijke historie hiermee weer te laten zien, wordt het  onder de grond gehouden. Zij hebben tot op heden de techniek nog niet in huis. Echter, op het  #Catharinaplein is men na jaren er in geslaagd om de kleine kazematten een gezicht te geven. Het heeft tienduizenden euro’s  gekost,maar daar heb je dan wat voor. De, in eerste instantie, miskleun van de bovenste plank, heeft na heel veel financiële her - injecties eindelijk gezicht gekregen. De twee glazen zichtdeksels zijn, na meerdere keren  vervangen, eindelijk voor iedereen toegankelijk om de kleine kazematten te bewonderen. Kinderen, geknield op deze putdeksels,  met hun handjes, links en rechts naast hun hoofdje en neus op het glas, aanschouwen het geheel,  met op afstand de ouders, die dit ogenschijnlijk met een, het zal wel, het gehele tafereel aanschouwen. Ook vanuit gemeentelijk niveau, waarschijnlijk, stadhuis bezoekers, wordt men geïnformeerd met een zichtlocatie. De stadsrondleiding zit ook in de looproute. Echter, het blijft een gevaarlijke situatie als het heeft geregend, spekglad en heeft het gesneeuwd dan worden pylonen erop geplaatst, met alle gevolgen van dien. Schooljongens gebruiken de glasplaten als sliptester voor hun fietsen! Maar wat hier onder de grond is te bekijken, is op twee plaatsen bovengronds ook te aanschouwen. En wel, bij de prachtige molen in de stad. Twee stuks #stadsmuren, zonder de nu gedane kapitale investeringen. Gewoon in de buitenlucht en zonder extra verlichting  van de TL. Dus om de miljoenen uit te geven voor de grote #kazematten lijkt nou niet zo  een geslaagd en financieel haalbaar plan. Alhoewel, de voorzieningen op niveau, al besproken worden. Wie het kleine niet eert is het grote niet weert. Maar ja de gemeente, dendert door, om in de Normaal uitvoering te spreken. De ingang voor de winkelstraat staan de stalen kazematten, die ook de vroegere tijden, visueel  moet kunnen herbeleven voor ons #Doetinchemmers. Het staalverwerkende bedrijf heeft zijn credit weer behoorlijk kunnen opschroeven met de stalen stadsmuur, de staalconstructie op de veentjes en de stalen schop die her en der wordt neergezet. Maar koste nog moeite wordt gespaard om het uitgave patroon van onze, gemeentelijke zittende en filosoferende bedenkers, hun werk te kunnen en mogen doen. Wie zijn deze filantropen die ons budget klakkeloos uitgeven. Zijn er nog mensen die meedenken in hun doen en laten, in de ruimste zin van het woord. Of hebben we alleen uitgevers die miljoenentekorten kunnen maken in onze gemeente.?

jojodoetinchem Reacties

Populaire posts